Izjemno zanimanje za projekt Sing-a-Vision

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) je že pred uradnim začetkom vzbudil veliko zanimanja med srednješolskimi učitelji, dijaki in splošno publiko.

Podrobneje je bil predstavljen na študijskih skupinah za angleščino, francoščino, italijanščino in nemščino; prvi odzivi učiteljev so zelo spodbudni, saj je več kot 50 srednjih šol izrazilo pripravljenost sodelovati v projektu. 

Predvsem jih je navdušilo dejstvo, da gre za zelo izviren projekt, v katerega se lahko vključijo prav vsi dijaki, saj pri prijavah ni številčne omejitve. Namenjen je vsem slovenskim srednjim šolam, ne glede na njihov program, in ponuja tri zares zanimive ustvarjalne izzive. Še zlasti privlačen je vidik, kako se prevodi poezije prelijejo v avdio in avdiovizualne stvaritve. Sing-a-Vision so tako prepoznali kot resnično dodano vrednost na področju poučevanja jezikov ter pridobivanja in nadgradnje raznovrstnih spretnosti. Več si preberite na strani Cilji projekta.