Vodila projekta

Kako nas bogatijo vodila projekta Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) Daj si duška I Nazaj k druženju I Plemenita vizija plemeniti?

Z vodilom Daj si duška projekt naslavlja vsakega posameznika in ga spodbuja, da pride v stik z lastnim navdihom in ustvarjalnostjo ter da si jo upa izraziti, kot jo doživlja.

Z vodilom Nazaj k druženju projekt spodbuja medvrstniško druženje kot protiutež naraščajočemu globalnemu pojavu izolacije in individualizacije. Vsi izzivi zato praviloma vključujejo skupinsko delo. S tem projekt pri udeležencih še dodatno krepi sodelovalno učenje, tolerantnost, predstavljanje lastnih in sprejemanje drugih idej ter načinov dela za dosego skupnih dosežkov.

Vodilo Plemenita vizija plemeniti spodbuja zavedanje, da je druženje lahko tudi priložnost za zelo koristno preživljanje časa in ustvarjanje kakovostnih vsebin, ki bogatijo posameznika in družbo.