Cilji projekta

Projekt Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) povezuje znanje tujih jezikov in slovenščine z glasbenimi, multimedijskimi in drugimi veščinami ter pri tem spodbuja kreativno ustvarjanje in medvrstniško sodelovanje.

Med najpomembnejšimi cilji projekta Sing-a-Vision so:

 • ozaveščanje o evropski kulturni dediščini prek spoznavanja poezije znanih in manj znanih evropskih avtorjev; 

Gre za izviren didaktičen pristop, saj se bodo mladi prek prevajanja s poezijo seznanili na njim zanimiv in privlačen način. V obliki navdihujočih skladb in videov bodo nato zavest o tej dediščini širili še drugim. Tovrstna dela imajo zaradi kakovostnega izvirnega besedila in ustvarjalnega talenta mladih tudi potencial postati glasbene uspešnice. Tako bodo mladi tudi sami ustvarjali novo kulturno dediščino.

 • promocija tujih jezikov EU, ki se učijo v srednjih šolah, vključno z latinščino in staro grščino kot temeljem evropske jezikovne in kulturne dediščine;
 • ozaveščanje pomena izražanja v materinščini;
 • osmišljanje vsebin iz srednješolskega kurikuluma in medpredmetno povezovanje (poezija s poudarkom na evropskih avtorjih, tuji jeziki, slovenščina, glasba, informatika, IKT, avdiovizualna umetnost);
 • spodbujanje kreativnosti mladih in njihovega medsebojnega povezovanja in sodelovanja;
 • medinstitucionalno povezovanje (srednje šole, Filozofska fakulteta Univerze v LjubljaniEvropska komisija);
 • priložnost za dijake, da se preizkusijo v vlogi prevajalca, glasbenika, snemalca, montažerja, scenarista ter pri tem uporabljajo in razvijajo svoje jezikovne, glasbene, digitalne in druge spretnosti;
 • priložnost za študente za sodelovanje v nacionalnem projektu (izbor besedil za prevajanje ter popravljanje in ocenjevanje prevodov);
 • priložnost za mlade, da pridobijo izkušnje in poznanstva, ki jim bodo v pomoč na njihovi karierni in življenjski poti;
 • priložnost za promocijo sodelujočih srednjih šol, saj bosta projekt in zaključna prireditev medijsko odmevna dogodka;
 • promocija evropskih vrednot, politik in ciljev (npr. spodbujanje digitalnih spretnosti; aktivna vključenost mladih v družbeno koristne projekte; spodbujanje ustvarjalnosti in dialoga).