Izzivi

Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) je izviren nacionalni projekt, ki spodbuja medvrstniško povezovanje, ustvarjalnost in drznost uresničevanja vizij.

Ponuja izzive na področju prevajanja poezije, ustvarjanja glasbenih in video vsebin ter njihove izvedbe v širši javnosti. Sestavljen je iz treh delov, ki so vsebinsko različni, a povezani. Pravila tekmovanja so natančneje predstavljena v Pravilniku.

V prvem delu se srednješolci soočijo z izzivom prevajanja poezije v slovenščino. Sodelujejo skupine, v katerih so po trije dijaki. Na voljo so pesmi v vseh tujih jezikih EU, ki se poučujejo v srednjih šolah (angleščina, francoščina, italijanščina, madžarščina, nemščina, španščina) ter latinščina in stara grščina zaradi njunega pomembnega jezikovnega in kulturnega vpliva. Vsaka skupina ob prijavi izbere jezik, iz katerega bo prevajala, na dan tekmovanja pa eno od ponujenih pesmi v izbranem jeziku. Pesmi za prevajanje določijo študenti prevajalstva pod mentorstvom profesorjev z Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V izbor so prednostno uvrščeni evropski avtorji, ki so vključeni v srednješolski učni načrt. Študenti prevajalstva prevode tudi ocenijo in naredijo ožji izbor najboljših prevodov pesmi. 

V drugem delu se srednješolci preizkusijo v izzivu uglasbitve. Izberejo lahko kateri koli prevod iz ožjega izbora. Sodelujejo lahko vsi dijaki posamezne šole, ki so oddali prijavo za to kategorijo, ne glede na to, ali so se pomerili že v prevajalskem izzivu. Dijaki izdelajo avdioposnetek, ki mora biti v celoti njihovo avtorsko delo. Zvrst uglasbitve je poljubna (opera, pop, rock, šanson, rap itd.). Posnetke oceni strokovna komisija glasbenih ustvarjalcev. 

Tretji del dijakom ponuja izziv priprave videospota uglasbitve iz drugega dela. Tudi tu lahko sodelujejo vsi dijaki posamezne šole, ki so se prijavili na razpis za to kategorijo, vendar lahko pripravijo videospote le za uglasbitve z njihove šole. Izbrani videoposnetki vseh sodelujočih šol bodo objavljeni na spletni strani Sing-a-Vision. Najboljši videospot določi glas ljudstva prek spletnega glasovanja.

Rezultati vseh treh tekmovalnih delov bodo znani in razglašeni na zaključni prireditvi v Hiši EU v Ljubljani, ki bo vključevala nastope glavnih nominirancev, reportaže s terena ter podelitev priznanj in glavnih nagrad. 

Ocenjuje se tudi uspešnost sodelujočih srednjih šol, in sicer glede na doseženo skupno število točk v vseh izzivih in glede na število sodelujočih dijakov posamezne šole. 

Na dan zaključne prireditve bosta predstavljeni tudi knjižna zbirka najboljših prevodov in tematska razstava Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo).