Še preden vprašaš

Tukaj najdete odgovore na nekatera najbolj pogosta vprašanja v zvezi s projektom Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo).

Obstaja več možnosti, šola si izbere eno izmed naslednjih petih:

  • Prevajanje
  • Prevajanje in uglasbitev
  • Prevajanje, uglasbitev in videospot
  • Uglasbitev
  • Uglasbitev in videospot

Dejansko so torej mogoče vse kombinacije, razen samostojne izdelave videospota, saj ta lahko nastane le za eno od pesmi, ki so jih uglasbili dijaki iste šole.

Ne, prijavijo se lahko izključno pri šolskem koordinatorju, ki ga določi šola.

Ne, šola določi enega šolskega koordinatorja, ta pa se po potrebi lahko obrne po pomoč na svoje kolege.

V šolskem letu 2023/2024 ne.

Ne, lahko pa ga ravnatelj zaradi sodelovanja v projektu razbremeni drugih šolskih obveznosti ali kako drugače nagradi.

Pri prvem izzivu (prevajanje) to ni mogoče, sodelujejo lahko samo skupine treh dijakov. Pri drugem (uglasbitev) in tretjem (videospot) izzivu je to načeloma dovoljeno, vendar je zaželeno sodelovanje v skupinah.

Šolski koordinator člane vseh tekmovalnih skupin za vse izzive, v katerih bo šola sodelovala, navede v samo enem prijavnem obrazcu (po potrebi torej na prijavnem obrazcu doda potrebno število tabel za vpis članov posameznih skupin).

Da, v tem primeru šolski koordinator organizatorja o spremembi obvesti po elektronski pošti.

Da, prevajalski izziv je primeren za vse srednje šole. Isto velja za oba druga izziva.

Ne, posamezno prevajalsko trojko lahko sestavljajo dijaki katerega koli letnika in razreda.

Da, šola lahko prijavi neomejeno število trojk za prevajanje iz posameznega jezika.

Da, šola lahko prijavi poljubno število prevajalskih trojk za prevajanje iz vseh osmih ponujenih jezikov (angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, madžarščina, nemščina, stara grščina ali španščina).

Da, k sodelovanju spodbujamo zares vse dijake.

Prevajanje poteka izključno v slovenščino.

Ne, prijavi jih za tiste jezike, ki jih izberejo prevajalske trojke. Tako se npr. lahko dogodi, da šola prijavi vse trojke samo za prevajanje iz enega jezika; seveda pa spodbujamo, da se na šoli odločijo za prevajanje iz čim več ponujenih jezikov.

V šolskem letu 2023/2024 bodo prijavljene prevajalske trojke lahko prevajale izključno iz osmih ponujenih jezikov (angleščina, francoščina, italijanščina, latinščina, madžarščina, nemščina, stara grščina ali španščina).

Ne, sodeluje lahko le v eni prevajalski trojki, ki mora že ob prijavi izbrati en jezik, iz katerega bo prevajala.

Vsaka prevajalska trojka, ne glede na jezik, iz katerega prevaja, dobi ob začetku prevajanja na vpogled več pesmi, izmed katerih si izbere eno za prevod.

Dijaki lahko uporabljajo vse elektronske, spletne in tiskane slovarje ter tudi različne tematske priročnike (npr. SSKJ, Slovenski pravopis, slovar rim), ne smejo pa uporabljati strojnih prevajalnikov (npr. ChatGPT, Google Translate, DeepL) in orodij za računalniško podprto prevajanje.

Ni nujno, lahko pa, če jim uspe.

Da, ob koncu šolskega leta bodo najboljši prevodi zbrani v knjigi, ki jo bo izdala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Da, na isti šoli lahko nastane več uglasbitev istega besedila.

Da, skupina izbere besedilo za uglasbitev iz nabora najboljših prevodov, ki jih organizator da na voljo, pri čemer ni pomembno, na kateri šoli je besedilo nastalo in iz katerega jezika je bilo prevedeno.

Ne, uglasbitev mora biti v celoti avtorsko delo sodelujočih dijakov. Neupoštevanje tega pravila je razlog za izključitev iz tekmovanja.

Ne, dijakom prepuščamo, da ustvarjajo po lastnem navdihu in viziji.

Ne, čeprav je zaželena čim boljša kakovost, ne zahtevamo profesionalnega posnetka.

Ne, vsak lahko glasuje le za en videospot. Lahko pa h glasovanju spodbudi še druge.