Dodana vrednost projekta

Projekt, kakršen je Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo), na nacionalni in evropski ravni še ne obstaja. Poleg izvirne zasnove in raznolikosti izzivov izstopa tudi po tem, da je odprt za dijake vseh šol brez številčne omejitve prijavljenih udeležencev.

Sodelovanje pri projektu je odlična priložnost za mlade, da dodatno in v praksi osmislijo ter nadgradijo znanja in veščine iz šolskega kurikuluma kakor tudi iz življenja nasploh. 

Njegova zasnova je primer dobre prakse povezovanja več deležnikov, in sicer nacionalnih izobraževalnih ustanov (srednje šole, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Evropske komisije in strokovnjakov z različnih področij (npr. glasba, avdio- in videoprodukcija, avtorske pravice).

Za Predstavništvo Evropske komisije in za evropske institucije nasploh je to odlična priložnost, da se tako na formalen kot manj formalen način doseže ciljno in širšo publiko z namenom promoviranja evropskih prioritet, ciljev in politik.