Prijava

Prijavi se posamezna šola, in sicer tako, da koordinator, ki ga določi šola, organizatorju projekta sporoči skupine dijakov, ki sodelujejo v posameznih izzivih. Dijaki se torej ne prijavljajo neposredno, temveč se obrnejo na koordinatorja svoje šole.

Za prijavo na tekmovanje Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) je treba izpolniti prijavni obrazec (gl. dokument Prijavnica) in priložiti izjavo sodelujočih glede osebnih podatkov, avtorske in sorodnih pravic ter fotografiranja in snemanja udeležencev (gl. dokument Izjava) ter oboje poslati na elektronski naslov [email protected] med 1. 10. in 15. 11. 2023 (do 23.59). 

Postopek prijave in celotnega tekmovanja je opisan v pravilniku.

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s prijavo oz. tekmovanjem pišite na naslov [email protected].

Do izteka prijav vam bodo na voljo tudi tri informativna Zoom srečanja, in sicer v četrtek, 5. 10., ob 14.00, sredo, 18. 10., ob 14.30 in ponedeljek, 6. 11., ob 14.00. Če se želite udeležiti katerega od srečanj, to sporočite na elektronski naslov [email protected] (s pripisom “Zoom srečanja”) in prejeli boste povezavo na dogodek.