Nosilci projekta

Avtorji projekta Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) so Matej Škorjak s Slovenskega prevajalskega oddelka Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, ki trenutno deluje kot predstavnik za jezike pri Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, Adriana Mezeg z Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Petra Hrovat Hristovski z Gimnazije Poljane.

matej2

Matej Škorjak, vodilni avtor in vodja projekta Sing-a-Vision 

»Ti pa res nisi tipičen pravnik,« sem v času kariere slišal zelo pogosto. Ne vem sicer, kakšen naj bi bil tipičen pravnik, a verjetno je k tej začetni opazki prispevalo dejstvo, ne le da sem se poleg prava  ukvarjal še s kopico stvari, od športa do glasbe in gledališča, temveč predvsem to, da sem tudi pri pravnih zadevah najbolj užival, kadar sem jih lahko opravljal s kar največ izvirnosti, ustvarjalnosti in humorja. Osebno se mi to sicer ni zdelo nič presenetljivega, saj verjamem, da kakor človek počne eno stvar, podobno počne vse. In še več, te vrline sem začel ceniti že v mladih letih, ko sem pri tabornikih kot vodnik ugotovil, da so glavni del recepta za »krotenje« in navdihovanje mladih pri podajanju novih znanj in spretnosti.

Takoj ob pristopu Slovenije k Evropski uniji sem 15 let na Sodišču EU v Luksemburgu opravljal delo pravnika lingvista, ki je združevalo dve moji veliki ljubezni – pravo in jezike. Leta 2019 sem se vrnil v Ljubljano in začel delovati kot predstavnik za jezike na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Kmalu sem ugotovil, da mi je tudi to delovno mesto pisano na kožo, saj med drugim vključuje delo z mladimi, javno nastopanje in priložnost za razvijanje zanimivih projektov, namenjenih promociji jezikov, prevajanja in evropskega duha. 

Naj tu izpostavim dve svoji »uspešnici« za mlade: jezikovno delavnico »Svetovno jezikanje« in glasbeno-prevajalsko delavnico »Z glasbo prevajamo po svetu«, ki jo izvajam z etno skupino Fake Orchestra. Obe sta me vedno znova utrdili v prepričanju, da mlade jeziki vendarle zanimajo, le pritegniti jih je treba znati. Poleg tega sta dodatno podžgali mojo dolgoletno željo, da mladim na teh področjih ponudim nekaj, kar bo na izviren način razvnelo njihovo domišljijo in ustvarjalnost. 

Upam, da mi je z zamislijo o projektu Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) to kar najbolje uspelo. Iskreno sem hvaležen Adriani in Petri ter tudi drugim, ki so kakor koli prispevali, da je moja zamisel resnično zaživela. 

Matej Škorjak, univerzitetni diplomirani pravnik


Nosilec projekta: Slovenski prevajalski oddelek Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji

sav ekGeneralni direktorat za prevajanje (DGT) pri Evropski komisiji s sedežem v Luksemburgu prevaja besedila Evropske komisije v 24 uradnih jezikov EU in iz njih. S točnimi, doslednimi in hitro pripravljenimi prevodi omogoča, da Evropska komisija komunicira z državljani EU v njihovih jezikih.

DGT prednjači pri uporabi najnovejših tehnologij in razvija tudi lastna orodja, ki podpirajo večjezičnost Evropske unije (strojni prevajalnik eTranslation, terminološka podatkovna zbirka IATE). S projekti, kot sta srednješolsko prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores in oznaka kakovosti za magistrski študij prevajanja EMT, spodbuja učenje jezikov in prevajalskega poklica v državah članicah. Poleg tega vsako leto organizira centralni forum in lokalne delavnice Prevajamo Evropo, na katerih združuje deležnike iz prevajalskega sveta.

Slovenski oddelek kot del DGT prispeva k večjezični komunikaciji Evropske komisije. S stiki z jezikovnimi in področnimi strokovnjaki vzdržuje visoko kakovost slovenskih prevodov Evropske komisije ter prispeva k razvoju nove slovenske terminologije. Na terenu pa povečuje vidnost jezikov in prevajalskega poklica območna pisarna v Ljubljani z raznimi prireditvami in projekti, npr. z izredno obiskanimi in cenjenimi vsakoletnimi dogodki ob dnevu jezikov. Več informacij o Generalnem direktoratu je na voljo tukaj

Slovenski oddelek DGT je hvaležen kolegu Mateju Škorjaku, da je ob vsem rednem delu premogel toliko zagnanosti in energije, da je svojo začetno vizijo začel uresničevati korak po korak. Pot, ki jo je začel sam, vendar trdno prepričan o potencialu projekta, se je izkazala za tako pravilno, da sta se mu na njej kot glavna partnerja brez oklevanja pridružila Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Gimnazija Poljane. Prepričani smo, da bo projekt Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) postal eden glavnih prepoznavnih projektov Slovenskega oddelka DGT, kar bo hkrati odlična priložnost, da se mladim še bolj približa svet prevajanja ter predstavijo zaposlitvene možnosti, ki jim jih ponuja Evropska unija. 

dr. Jan Bednarich, vodja Slovenskega prevajalskega oddelka DGT
adriana mezeg

Adriana Mezeg, nacionalna koordinatorka projekta Sing-a-Vision na ravni fakultet 

Kot prevajalka in profesorica za prevodoslovje, zaposlena na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se sama ali pa s študenti vsakodnevno srečujem z raznovrstnimi jezikovnimi in prevajalskimi izzivi. Sem velika ljubiteljica jezikov in lepe pisane besede. Kljub digitalizaciji in strojnim prevajalnikom še vedno verjamem, da znanje jezikov odpira vrata v svet in nas bogati, brez prevajanja in dobrih prevodov pa bi bilo naše poznavanje ter razumevanje drugih jezikov in kultur zelo okrnjeno. V izjemno čast mi je, da lahko sodelujem pri projektu Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo), ki je namenjen mladim in se mi zdi zares izviren, družbeno koristen in navdihujoč. Izredno vesela sem, da ima v tem projektu prevajanje tako rekoč ključno vlogo, saj prevodi poezije predstavljajo temelj za uglasbitve in videospote. Komaj čakam, da vidim, kakšni prevodi bodo nastali in kako jih bodo naši Singaviževci nato prelili v pesmi.      

izr. prof. dr. Adriana Mezeg, univerzitetna diplomirana prevajalka


Nosilec projekta: Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

sav ulFilozofska fakulteta kot ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani deluje od leta 1919. Je največja med vsemi fakultetami v Sloveniji, tako po številu študentk in študentov kot po izjemni pestrosti študijskih programov. Na Filozofski fakulteti deluje 21 oddelkov, na katerih je mogoče študirati 22 jezikov, v lektoratih in na jezikovnih tečajih pa se je mogoče učiti kar 53 jezikov. Več informacij o Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je na voljo tukaj.

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ponuja najbolj kakovosten, celovit in priznan študij prevajanja in tolmačenja v Sloveniji ter enega najboljših programov za študij prevajanja v Evropi, ki je kot edini v Sloveniji vključen v mrežo EMT (European Master’s in Translation).

Na Oddelku za prevajalstvo je mogoče študirati različne kombinacije jezikov. Pri enopredmetnem študiju gre za kombinacijo slovenščine in angleščine ter še enega tujega jezika (francoščine, italijanščine ali nemščine), dvopredmetni študij pa je sestavljen iz kombinacije dveh jezikov, in sicer slovenščine z angleščino, francoščino, italijanščino ali nemščino.

Poleg poglobljenega znanja jezikov, družb in kultur ter književnosti posameznih govornih področij študenti na Oddelku za prevajalstvo pridobijo vse potrebne prevajalske, podnaslovne, tolmaške, tehnološke in digitalne veščine, da se lahko spopadajo z izzivi sodobne večjezične in večkulturne družbe. Študij omogoča tudi sodelovanje v zanimivih projektih, obvezno prakso v podjetjih, izmenjave v tujini in pridobitev dvojne diplome v sodelovanju s tujimi partnerskimi institucijami (Gradec, Pariz, Trst). Dokončani študij med drugim omogoča zaposlitev v javnih in državnih službah, kulturnih ustanovah, mednarodnih podjetjih in organizacijah, različnih institucijah Evropske unije, na različnih predstavništvih, v turizmu in povsod tam, kjer je potrebno odlično medjezikovno in medkulturno znanje. Več informacij o študiju na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na voljo tukaj.

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s ponosom sodeluje v vodenju projekta Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo), kjer se bodo srednješolci pomerili tudi v izzivu prevajanja poezije, odkrili svoj prevajalski talent in bodo morda nagrajeni z objavo svojega prevoda v knjižni publikaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin, predstojnica Oddelka za prevajalstvo 

petra hrovat hristovski

Petra Hrovat Hristovski, nacionalna koordinatorka projekta Sing-a-Vision na ravni srednjih šol 

Zavedam se, da delo z odraščajočimi mladimi presega podajanje zgolj jezikovnega znanja. V želji, da jim pomagam na njihovi šolski in življenjski poti, jim odpiram vrata v svet in vase prek mednarodnih izmenjav ter mednarodnih in nacionalnih projektov, ki poudarjajo ustvarjalnost, sodelovanje in odgovornost. Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) je projekt, ki združuje vse, v kar verjamem, vključno z luno iz logotipa, ki je popolna tudi takrat, ko drugi vidijo zgolj njen krajec.

mag. Petra Hrovat Hristovski, profesorica angleščine in francoščine na Gimnaziji Poljane


Nosilec projekta: Gimnazija Poljane

sav gpGimnazija Poljane v Ljubljani je gimnazija z več kot 120-letno tradicijo in močnim angažmajem na področju sodobnega poučevanja, medpredmetnega povezovanja in inovativnih pedagoških pristopov. Dijaki lahko izbirajo med klasično in splošno smerjo; lahko si izberejo tretji ali celo četrti tuji jezik, dodatne ure naravoslovja ali retoriko. Pouk poteka v specializiranih učilnicah v zgradbi, ki je stara le po letnici gradnje, saj jo bolj kot to zaznamujejo dinamična notranjost in hodniki, polni angažirane mladine, ki išče svojo pot prek Poljan. Pri tem jim poleg slovenskih pomagajo tudi tuji učitelji za moderne tuje jezike, ki na svoj način doprinesejo k širjenju obzorij in spodbujanju tolerantnosti v družbi.

Dijaki se razvijajo z udeležbo v šolskih in obšolskih dejavnostih; te jim omogočajo osebnostno rast, krepitev pozitivnih vrednot in občutka za odgovornost ne le zase, temveč tudi za druge. Zato so dijaki aktivni kot tutorji, organizatorji prireditev (BNK, Krst, Poljanfest), raziskovalci, sodelujejo v odmevnih gledaliških predstavah (Poljanski oder, ŠILA), skupaj odkrivajo Slovenijo in tujino v okviru mednarodnih izmenjav in strokovnih ekskurzij. Več o Gimnaziji Poljane lahko izveste tukaj

Vizija šole Prek Poljan z roko v roki od razumevanja do ustvarjanja sveta okoli sebe in sveta v sebi ubesedi vrednote, h katerim stremijo poljanci, in razloge, zakaj verjamejo, da je projekt Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) pisan na kožo potrebam sodobne mladine.

Srečko Zgaga, ravnatelj Gimnazije Poljane