Zgodba o dveh volkovih

Stara indijanska legenda opisuje, kako je nekoč mali deček zamišljen prišel do poglavarja in ga vprašal: »Poglavar, nečesa ne razumem. Opažam, da ljudje niso samo dobri ali samo slabi. Zakaj so isti ljudje včasih dobri in včasih slabi?«

Poglavar mu je odgovoril: »To je zato, ker ima vsak v sebi dva volkova – dobrega in slabega. Oba želita nadvladati nad teboj in zato se nenehno spopadata med seboj. Ob tem je včasih močnejši eden, včasih drugi.«

Deček: »In kateri volk na koncu zmaga?«

Poglavar: »Tisti, ki ga hraniš.«

Naj bo ta zgodba dragocen opomnik, ne le da ima vsakdo v sebi izjemno moč, temveč tudi da je naše doživljanje življenja velikokrat odvisno od nas samih. Naj bo projekt Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) še dodatna priložnost za hranjenje ter krepitev dobrega in lepega v nas.