Benjamin Virc

Benjamin Virc

Včasih se morda prevečkrat sprašujem, kaj je tisto, kar je resnično popolno v naših življenjih – najsi gre za glasbo, literaturo ali katero koli drugo umetnost, ali pa nekaj povsem drugega, kar nas lahko trajno zadovoljuje, osreči in navdihuje … In potem vedno znova pridem do zaključka, da nas preveč vprašanj velikokrat le hromi in da je preprosto treba zavihati rokave in stvari narediti – le verjeti je treba vase in vztrajati.

Sem diplomant ljubljanske Akademije za glasbo in doktorski študent muzikologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, tako da še predobro vem, kaj pomeni biti »večopravilen« iz dneva v dan. Precej energije mi vzame muzikološko, uredniško in prevajalsko delo, med drugim sem prevedel celotni libreto za novo pravljično opero Knjiga o džungli v produkciji Opere SNG Maribor, katere uprizoritev že nestrpno pričakujem. Ker se v zadnjem času več posvečam tudi avtorskemu pisanju, upam, da bom kmalu ustvaril kakšen nov operni libreto ali zgodbo, predvsem pa ob pravem času napisal (vsaj eno) opero.

Projekt Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo) se mi zdi tako rekoč idealna priložnost za mlade ustvarjalce, da lahko ob poglabljanju svojega znanja jezikov in prevajalskih veščin sočasno razmišljajo o veliko širših umetniških in kulturnih povezavah, ki se še posebej tesno prepletajo med umetniško besedo in glasbo. V Sloveniji imamo že zaradi številnih zgodovinskih razlogov in geografske lege zelo specifično perspektivo na pojav medsebojnega oplajanja različnih kultur, pri tem pa lahko zavzamemo edinstveno ustvarjalno izhodišče, saj smo se kot pripadniki razmeroma majhne kulture vrsto stoletij naučili poslušati »druge«. Prav zdaj pa je napočil čas, da v okviru tega pomembnega projekta omogočimo mladim, da se ustvarjalno preizkusijo v ustvarjanju slovenskih prevodov poetičnih besedil iz različnih evropskih jezikov, za katere lahko iznajdejo najprimernejše melodije in glasbeno spremljavo. Kot ekspert s področja glasbene umetnosti bo moja vloga primarno osredotočena na evalvacijo prevedenih besedil z vidika uspešnosti njihovih možnih uglasbitev, po opravljeni selekciji besedil pa tudi na končno vrednotenje celovite umetniške prepričljivosti posameznih uglasbitev. Vsem dijakom želim veliko ustvarjalne energije in intuicije ter predvsem to, da nikoli ne nehajo odkrivati različnih plati ekspresivnosti in bogatih zvočnih nians svojega notranjega glasu, saj jih bo le tako ta lahko pripeljal do želenega, predvsem pa avtentičnega umetniškega izraza.

Benjamin Virc, muzikolog